Author Archives: admin

Linfröolja och högt blodtryck

Idag är vi väl medvetna om faran med högt blodtryck. Den som ofta lider av alltför högt blodtryck riskerar nämligen i högre grad än andra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Något som sedan länge är känt är att så kallade ALA-fettsyror kan ha ett samband med sänkt blodtryck och därför så finns det ett intresse av att se lite närmre på hur man skulle kunna använda sig av linfröolja som är rik på just dessa fettsyror för att motverka högt blodtryck. Det som gör linfröoljan så pass intressant är att den är mycket prisvärd och därmed en källa som kan anses vara ekonomiskt hållbar.

Linfröolja för sänkt blodtryck

I nuläget så finns det fler studier som visar på att linfröoljan faktiskt kan påverka blodtrycket på ett positivt sätt men det är fortfarande så att man måste studera mer omkring oljans effekt för att komma fram till definitiva slutsatser. Det är särskilt det diastoliska blodtrycket som tycks reagera på att bra sätt vid intag av oljan. De studier som har utförts har inte visat på drastiska skillnader i blodtryck men tillräckligt mycket för att man kan säga att konsumtion under 12 veckors tid leder till en sänkning. En annan sak som kan vara intressant att notera är att man också har sett att intag av hela linfrökärnor verkar ge en större effekt än då man använder sig av färdigpressad olja.

Vem kan dra nytta av linfröoljan

När man ser på resultaten av studier som har gjorts för att utröna effekten av linföroljan så kan man se att det särskilt är de som ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar som kan dra nytta av att använda sig av linförolja. Det kan rentav räcka att få i sig krossade linförkärnor för att sänka ett blodtryck som är för högt.

Om man vill testa med linfröolja för att försöka sänka sitt blodtryck så kan man göra det men då ska man se till att mäta på rätt sätt. Det som studier har visat är att det är de som redan har ett högt blodtryck som tjänar mest på linfröets fettsyror, men även de som inte har problem med sitt blodtryck kan se en mindre sänkning efter flera veckors daglig användning. När man testar själv och mäter sitt blodtryck så är det viktigt att man betänker när man mäter så att man inte får resultat som kan påverkas av att man kanske nyss har tränat eller just har vaknat.

Den som har stora problem med sin hälsa och med blodtrycket ska givetvis inte själv försöka bota detta med linfröolja utan istället se till att få kompetent vård av en läkare som kan finna de underliggande orsakerna till det höga blodtrycket.

Källa för denna artikel är NCBI (National Center for Biotechnology Information)